Article

Cum te racordezi la reteaua de energie electrica

Scris de: Ileana Buia・Data publicării: 9 noiembrie 2021・Ultima actualizare: 8 ianuarie 2022

Pentru a te racorda la energia electrica la o noua locuinta, sunt necesare o serie de etape pe care trebuie sa le parcurgi:

 • Depunderea de catre proprietar a cererii de racordare la reteaua de energie electrica la operatorul de retea cu documentele aferente solicitate;
 • Stabilirea modului de racordare de catre operatorul de retea, a avizului tehnic si oferta de racordare;
 • Inchei contractul de racordare cu operatorul de retea;
 • Se realizeaza lucrarile de racordare si se pune in functiune instalatia;
 • Se testeaza reteaua inainte de punerea definitiva in functiune;
 • Operatorul de retea emite certificatul de racordare a locului de consum;
 • Se incheie contractul de furnizare electricitate cu un furnizor de energie electrica;
 • Instalatia finala se pune in functiune definitiva;

Documentele si informatiile necesare pentru cererea de racordare la reteaua de energie electrica sunt stufoase, si cuprind foarte multe detalii. Acestea se obtin, in general, de la operatorul de retea.

Dosarul va cuprinde:

 • Datele de identificare a locului de consum;
 • Datele de identificare ale proprietarului sau, dupa caz, a imputernicitului;
 • Datele proiectantului de specialitate a instalatiei electrice;
 • Tipul de instalatii de la locul de consum: generatoare electrice, instalatii de distributie, receptoare electrice etc;
 • Data estimata pentru care soliciti punerea in functiune finala sau pe etape, in cazul in care va aflati in etapa de constructie;
 • Alte cerinte specifice;

Documente suplimentare necesare:

 • Date tehnice si energetice caracteristice locului de consum;
 • Certificatul de urbanism care se elibereaza de la primarie, in vederea obtinerii autorizatiei de construire sau pentru obiectivul pentru care se solicita racordarea la reteaua electrica;
 • Planul de situatie la scara, cu amplasarea in zona a locului de consum;
 • PUZ – planul urbanistic zonal sau PUD – planul urbanistic de detaliu aprobat;
 • Actul de proprietate sau actul drept de folosinta al proprietatii;
 • Autorizatea de construire pentru obiectivul ce se realizeaza pe locul de consum;
 • Alte documente necesare in sprijinul solicitantului.